Hur gör jag?

1

Du fyller i dina uppgifter och bifogar ritningar på MinKontrollplan.se på några minuter.

2

Inom 1-2 arbetsdagar levereras en kontrollplan till dig via e-post, om du som kund är nöjd med kontrollplanen skickar du den precis som den levererats till kommunen. En faktura skickas i ett separat e-post efter att kontrollplanen har skickats, du betalar aldrig något i förskott.

3

När du får ditt bygglov / startbesked har bygglovkontoret fastställt kontrollplanen, du ska då under byggets gång se till att kontrollerpunkterna blir utförda och signera detta i kontrollplanen.

4

När byggåtgärderna är färdigställda skickar du in den signerade kontrollplanen tillsammans med eventuella andra handlingar som kommunen krävt för att få ditt slutbesked.

Klicka här för att beställa